Communauté Hellénique de Québec

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Η μετανάστευση στον Καναδά μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Για κάθε κατηγορία υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια και διαδικασίες. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στη δική του περίπτωση.

► Ειδικευμένοι εργάτες
► Άτομα με καναδική πείρα
► Επενδυτές
► Μέλη οικογένειας
Η μετανάστευση στη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Υπάρχει συμφωνία της ομοσπονδιακής με την επαρχιακή κυβέρνηση που δίνει στο Κεμπέκ ορισμένες δικαιοδοσίες στο τομέα της επιλογής των ατόμων που ζητούν να μεταναστεύσουν στην επαρχία αυτή.

Διαδικασίες / Ορισμός αντιπροσώπου

Οι ενέργειες για την έγκριση της αίτησης μετανάστευση παίρνουν περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε βοηθά στη γρηγορότερη προώθηση της αίτησης η σωστή ενημέρωση, η προσεκτική τήρηση των οδηγιών στη συμπλήρωση των διαφόρων εντύπων και η κατάθεση όλων των στοιχείων που απαιτούνται.

Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος μετανάστης μπορεί να ορίσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να τον βοηθήσει στις ενέργειες που χρειάζονται. Όμως χρειάζεται προσοχή στους διάφορους μεσολαβητές που τάζουν γρήγορη τακτοποίηση της υπόθεσής σας για ν’ αποσπάσουν αμοιβές.

Κατ’αρχή το υπουργείο μετανάστευσης του Καναδα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως αν ο αντιπρόσωπος βοηθά χωρίς αμοιβή δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος ή μέλος κάποιου μη κυβερνητικού οργανισμού.

Αν όμως ο αντιπρόσωπος αμοίβεται, τότε πρέπει να είναι επαγγελματίας με σχετική άδεια, π.χ. ένας δικηγόρος.

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ξέρει πως η χρησιμοποίηση ενός αντιπροσώπου δεν σημαίνει πως θα δώσει στην αίτησή του προτεραιότητα ή πως θα κάνει ευκολότερα κάποια κριτήρια.

Το υπουργείο μετανάστευσης τονίζει πως όλες οι αιτήσεις εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο, είτε γίνουν από δικηγόρο είτε από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο μετανάστη.


►ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ένας καναδός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος μπορεί να κάνει πρόσκληση σε άτομα της οικογένειάς του, με σκοπό να έρθουν στον Καναδά σαν μόνιμοι κάτοικοι. Ο καναδός που τους προσκαλεί εγγυάται πως, για ορισμένα χρόνια, θα καλύψει τις οικονομικές τους ανάγκες.

Τα μέλη της οικογένειας που μπορεί να καλέσει κάποιος χωρίζονται σε δυο κατηγορίες και οι διαδικασία είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία.

1η κατηγορία : Σύζυγος και συντηρούμενα παιδιά
2η κατηγορία : Άλλα μέλη της οικογένειας

► Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η διαδικασία της πρόσκλησης:

Α) Εσείς, ο καναδός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος, κάνετε αίτηση να σας δεχτούν σαν εγγυητή που τους προσκαλεί.

Β) Ο/Η σύζυγός σας και τα συντηρούμενα παιδιά σας κάνουν αίτηση μονίμου κατοίκου.

Και οι δυο αιτήσεις γίνονται ταυτόχρονα. Η εξέτασή τους γίνεται ως εξής :

1- Κατ’ αρχή μια υπηρεσία του υπουργείου μετανάστευσης εξετάζει την αίτηση του εγγυητή (η υπηρεσία αυτή βρίσκεται στο Οντάριο για τις περιπτώσεις που τα προσκαλούμενα μέλη της οικογένειας ζουν στο εξωτερικό ή στην Αλμπέρτα, για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη έρθει και ζουν στον Καναδά).

2- Αν η αίτηση του εγγυητή γίνει δεκτή, τότε η αίτηση μετανάστευσης των μελών της οικογένειας στέλνεται για εξέταση σε άλλη υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση βίζας μονίμων κατοίκων.

Σημειώνουμε πως, αν μένετε στο Κεμπέκ, η αίτηση του εγγυητή, αν πρώτα γίνει δεκτή από τον Καναδά, στέλνεται για έγκριση και στο υπουργείο μετανάστευσης του Κεμπέκ.

Η αίτηση του εγγυητή και του μονίμου κατοίκου (μετανάστη)

Για να γίνει η πρόσκληση συζύγου και συντηρούμενων παιδιών, χρειάζεστε :

α) τον φάκελο που περιέχει την αίτηση του εγγυητή και τα σχετικά έντυπα και
β) τον φάκελο που περιέχει την αίτηση του μονίμου κατοίκου και τα σχετικά έντυπα.

Οι φάκελοι είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αν τα προσκαλούμενα άτομα της οικογένειας βρίσκονται στο εξωτερικό ή έχουν ήδη έρθει στον Καναδά.
Οι φάκελοι αυτοί μπορεί να ζητηθούν απ’το υπουργείο μετανάστευσης ή από τις καναδικές πρεσβείες στο εξωτερικό. Αν έχετε πρόσβαση στο Ίντερνετ μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου μετανάστευσης και να τις εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας.

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Tο προσκαλούμενο άτομο έχει ήδη έλθει στον Καναδά Εδώ θα βρείτε την αίτηση, τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.  

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Το προσκαλούμενο άτομο ζει εκτός Καναδά Εδώ θα βρείτε την αίτηση, τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.  

►Η συμπλήρωση της αίτησης

● Σαν εγγυητής, πρέπει να υπογράψετε μια συμφωνία που σας δεσμεύει να φροντίζετε για τις οικονομικές ανάγκες του/της συζύγου για μια περίοδο τριών χρόνων και των συντηρούμενων παιδιών για μια περίοδο δέκα χρόνων ή μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους, όποιο συμβεί νωρίτερα.

● Απ’ τη μεριά του ο/η προσκαλούμενος σύζυγος υπογράφει πως , ερχόμενος στον Καναδά, θα κάνει κάθε προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες του.

● Κάθε άτομο που προσκαλείτε, συμπληρώνει την αίτηση του μονίμου κατοίκου.

● Αν τα άτομα που προσκαλείτε βρίσκονται στο εξωτερικό, πρέπει επίσης να περάσουν ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται.

►Η αίτηση στο Κεμπέκ 

Ο Καναδάς έχει παραχωρήσει στην επαρχία του Κεμπέκ ένα μέρος της δικαιοδοσίας σε θέματα μετανάστευσης. Αν ζείτε στο Κεμπέκ και θέλετε να κάνετε πρόσκληση σε σύζυγο και συντηρούμενα παιδιά, η αίτηση του εγγυητή, όταν γίνει αποδεκτή από τον Καναδά, πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί απ’ το Κεμπέκ.

Η διαδικασία είναι η εξής :

1- Το άτομο που θέλει να κάνει την πρόσκληση στον/στην σύζυγο κάνει την αίτηση εγγυητή στον Καναδά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Όταν το υπουργείο μετανάστευσης του Καναδά κρίνει αποδεκτή την αίτηση του εγγυητή θα του στείλει ένα γράμμα και θα τον καλεί να κάνει αίτηση δέσμευσης στο υπουργείο μετανάστευσης του Κεμπέκ. Το γράμμα αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει πως ο Καναδάς, που έχει την πρώτη δικαιοδοσία, έχει κάνει αποδεκτή την αίτηση του εγγυητή.

2- Ο εγγυητής καταθέτει στο Κεμπέκ αντίγραφο του γράμματος έγκρισης του Καναδά και κάνει μια αίτηση δέσμευσης του εγγυητή, που είναι ένα συμβόλαιο που υπογράφει και τον δεσμεύει απέναντι στο άτομο που προσκαλεί κι’απέναντι στην κυβέρνηση του Κεμπέκ.

Την αίτηση αυτή μπορεί να την πάρει από το υπουργείο μετανάστευσης του Κεμπέκ ή να την εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του υπουργείου μετανάστευσης του Κεμπέκ. Μπορεί επίσης να την στείλει μέσω του Ίντερνετ.

3- Μαζύ με την αίτηση δέσμευσης, ο εγγυητής θα πρέπει να στείλει και την αίτηση πιστοποιητικού επιλογής, που πρέπει να υπογράψει και να του δώσει ο προσκαλούμενος σύζυγος.

Όταν το υπουργείο μετανάστευσης του Κεμπέκ εγκρίνει την αίτηση δέσμευσης του εγγυητή, θα στείλει στον προσκαλούμενο σύζυγο το πιστοποιητικό επιλογής-κατηγορία μέλος της οικογένειας, που δείχνει πως έχει γίνει δεκτός για εγκατάσταση στο Κεμπέκ.

Το υπουργείο μετανάστευσης του Κεμπέκ θα στείλει αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στην υπηρεσία του Καναδά που θα εξετάσει την αίτηση μονίμου κατοίκου (μετανάστευσης) και που έχει την τελική ευθύνη για την έγκρισή της.

Εδώ θα βρείτε την αίτηση που πρέπει να γίνει στο Κεμπέκ, τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.  


► Τα έξοδα των αιτήσεων

Τόσο για τις αιτήσεις στον Καναδά όσο στο Κεμπέκ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρώσουν προκαταβολικά τα παρακάτω ποσά (Από 1η Γενάρη 2012):
Στη κυβέρνηση του Καναδά
Αίτηση εγγυητή75$
Αίτηση μονίμου κατοίκου
475$
Απόκτηση δικαιώματος μονίμου κατοίκου
550$
Αίτηση μονίμου κατοίκου για συντηρούμενο παιδί150$
Κάρτα μονίμου κατοίκου
50$
Αίτηση παράτασης άδειας παραμονής
(μέχρι να εγκριθεί η αίτηση μετανάστευσης)
75$
Άδεια εργασίας
(μέχρι να εγκριθεί η αίτηση μετανάστευσης)
150$

Στη κυβέρνηση του Κεμπέκ
Για το πρώτο άτομο που καλύπτεται
απ΄τη δέσμευση του εγγυητή
260$
Για κάθε επιπλέον παιδί104$

Τα έξοδα εξέτασης των αιτήσεων είναι πολλά και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης. Είναι λοιπόν σημαντικό να διαβάσουμε τις οδηγίες, να συμπληρώσουμε προσεκτικά τις διάφορες αιτήσεις και να σιγουρευτούμε πως εσωκλείσαμε όλα τα στοιχεία που ζητούνται.

► Μετά την αίτηση

Από τη στιγμή που το υπουργείο μετανάστευσης σας ειδοποίησε πως πήρε την αίτησή σας, ξεκινά μια περίοδος αναμονής αρκετών μηνών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη πορεία της αίτησής σας, από το κέντρο πληροφοριών του Υπουργείου μετανάστευσης (TELECENTRE : 1-888-242-2100) ή “online”, οποιαδήποτε μέρα και ώρα.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης προβλέπεται μια ειδική διαδικασία ένστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου